Fastighetsregister

På Lantmäteriet hittar du fastighetsregistret, som är Sveriges officiella register över hur marken är fördelad och vem som äger vad. I registret finns även information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Sunne kommun bidrar till fastighetsregistret genom att löpande skicka information till Lantmäteriet, för att på så vis hålla registret uppdaterat. 

Som privatperson kan du beställa utdrag med standardinformation ur fastighetsregistret. Det innefattar bland annat vem som är ägare av fastigheten, taxeringsuppgifter och inteckningar. Läs mer om utdrag ur fastighetsregistret samt lägg din beställning på Lantmäteriets webbplats.