Lantmäteri

Lantmäteriet är en myndighet med uppdrag att bilda och ändra fastigheter, bestämma fastighetsgränser, ändra, skapa och upphäva rättigheter. De kartlägger och beskriver all mark i hela Sverige och har funnits sedan 1600-talet.

Lantmäteriet genomför sitt uppdrag genom så kallade lantmäteriförrättningar. Det finns både kommunala och statliga lantmäterier, Sunne kommun har inget eget lantmäteri utan tillhör den statliga lantmäterimyndigheten. Det närmaste lokalkontoret för oss som bor i Sunne är avdelningen i Torsby. Dit kan du vända dig om du har köpt tomt privat som ska avstyckas eller om du har andra frågor om fastighetsbildning.

Söka lagfart

Om du har köpt eller fått en avstyckning gjord ska du söka lagfart. Lagfart behövs bland annat för att kunna placera eventuella lån om du ska bygga. Du söker lagfart hos Lantmäteriet.

På Lantmäteriets webbplats kan du logga in med hjälp av bank-id och se uppgifter om din eller dina fastigheter.

Kontaktuppgifter till Lantmäteriet:
Telefonnummer: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se