Arkiv och ritningar

I kommunarkivet finns ritningar över stora delar av kommunen och de fastigheter som finns eller funnits här. I de flesta fall kan du få hjälp om du önskar se kartor eller ritningar över din fastighet.

För att se tidigare planritningar, fastighetsgränser eller liknande över din fastighet går det bra att besöka vårt arkiv. Du kan också beställa en utskrift över kartor och ritningar. Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning, och för att boka besök eller beställning.