Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 betecknades de planer, som idag kallas detaljplaner, för byggnads- eller stadsplaner. Den första plan som upprättades i Sunne är Stadsplan för Sunne Municipalsamhälle, antagen 1922.
Ledig tomtmark
Letar du efter en plats att bygga ditt drömhus på, eller en industritomt för att etablera ett företag? I Sunne finns tillgång till både centrala och natursköna platser, för privatpersoner och företag.
Samlade detaljplaner
I Sunne finns över hundra detaljplaner, både byggnads- och stadsplaner. De flesta gäller inom Sunne tätort, men flera gäller även i kommunens övriga orter. Här har vi samlat gällande och pågående planarbeten.
Markanvisningar
Här hittar du information om kommunens arbete med markanvisningar, vilka markanvisningar som pågår och kommande markanvisningar.
Centrumutveckling
Sunne kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra centrum för att göra det ännu mer tillgängligt och trivsamt att besöka. Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt för Sunne centrum.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Inom ett LIS-område kan byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter tillåtas trots att strandskydd gäller. Med syftet att stärka en levande landsbygd.
Utbyggnad av vatten- och avloppsnät
Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2030.
Landsbygdsdrömmar
I ett gemensamt projekt mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors görs en inventering av obebodda hus. Projektets syfte är att öka närhet till- och dialogen med våra fastighetsägare som kan ge en möjlighet till positiv landsbygdsutveckling.