Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till fastigheten kan det höra byggnader eller andra anläggningar. Hos Lantmäteriet får du hjälp om du vill göra förändringar i din fastighet eller exempelvis är osäker på var fastighetsgränsen går.

På följande sidor hittar du bland annat information om kommunens planerade områden, våra fastighetsregister samt vad som gäller för dig med jord- och skogsbruksfastigheter. 

Lantmäteriet hjälper till med fastighetsfrågor

Du som säljer, köper eller fått en fastighet och vill ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare ska kontakta Lantmäteriet. Det gäller även när fastighetsgränserna behöver ändras, eller om du är osäker på var en gräns går.

Läs mer om Lantmäteri och vad som gäller i Sunne.

Besök Lantmäteriets webbplats för ytterligare information.