Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) är till för den som har ett annat modersmål och som behöver lära sig svenska och lära sig mer om det svenska samhället.

Midsommarstång vid Sunne HembygdsgårdSvenska för invandrare (SFI) är för vuxna som är folkbokförda i Sunne kommun och inte har svenska som modersmål. Det är gratis att studera på SFI. Undervisningen vänder sig till både nybörjare och dem som redan kan en del svenska.

Första måndagen i varje månad startar en ny utbildningsgrupp. Undervisningen i svenska bedrivs varje dag.

Sunne kommun ansvarar för utbildning i SFI. För att vara behörig måste man vara skriven i kommunen och ha ett personnummer.

Anmäl dig till kursen i Svenska för invandrare genom att besöka Lärcenter. Du kasn även fylla i ansökningsblanketten som du hittar till höger under dokument och skicka till oss. Till ansökan ska du bifoga kopia på ditt uppehållstillståndskort eller ditt beslut om uppehållstillstånd från migrationsverket.

Har du frågor om Svenska för invandrare är du välkommen att kontakta Utbildningsledare Åke Svensson eller SYV Caroline Dahlberg.

Kontakt

Bibbi Eriksson
Rektor lärcenter och vuxenutbildning
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59, 076-100 12 63
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne