Nu ska fastighetsägare i Sunne kommun lämna uppgifter till nya lägenhetsregistret. Sunnes ägare till flerbostadshus ska ha sina uppgifter inne senast 23 oktober. De småhusägare som ska in i registret, och som fått en uppmaning, har till 9 oktober på sig.

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte av insamlingen, eftersom uppgifter för deras bostäder vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Arbetet med att upprätta registret pågår för fullt. Fastighetsägarna kontaktas kommunvis, vecka för vecka under 2009 och ombeds lämna vissa uppgifter om bostäderna till Lantmäteriet.

De som har flerbostadshus ska bland annat numrera sina lägenheter enligt en nationell standard. Sunnes ägare till flerbostadshus ska ha sina uppgifter inne senast 23 oktober. De småhusägare som ska in i registret, och som fått en uppmaning, har till 9 oktober på sig.

När registret upprättas måste det finnas riktiga adresser till bostäderna. Det är kommunen som fastställer adresserna och som ska hålla registret ständigt aktuellt när det är klart. Fastighetsägarna är då skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och arbetet med att skapa registret pågår till i mars 2010. Därefter kommer Skatteverket att göra folkbokföringen på lägenhet i stället för som i dag enbart på fastighet.

Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Kontakt

Lokalkontoret i Torsby
E-post: kundcenter@lm.se
Telefon: 0771-63 63 63