Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet är en vägledning för hur gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor kan utformas, utsmyckas, möbleras eller belysas.

Upplevelsen i Sunne kommuns centrum ska kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, liv och rörelse. Målet är att alla ska trivas och att alla ska få plats.

Ett gestaltningsprogram är en form av rekommendationer för hur det offentliga rummet ska utformas.

Gestaltningsprogrammet är inte juridiskt bindande men ska fungera som vägledning för hur kommunens gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor kan utformas, utsmyckas, möbleras eller belysas.