Mellan Magasingatan och Kvarngatan finner du Betelparken. En centrumnära park med plats för avkoppling, motion och natur. På de här sidorna kan du läsa mer om parkens utveckling.

Platsens historia

Vart kommer namnet Betel från? Och vad har funnits på den här platsen förr? Mycket har hänt under årens gång, och mycket kommer fortsätta att hända. Här kan du läsa mer om platsens dåtid, nutid och framtid.

Ny bro byggs

För att knyta ihop parken med Sunnes centrumkärna byggs en bro över Lerälven. I vår nyhet nedan kan du läsa mer om projektet.