Betelparkens historia

Namnet Betel kommer från den frikyrka, driven av missionsförsamlingen Betel, som funnits här. Utöver en kyrka har det även varit plats för en handelsträdgård och bostadshus.
På arkivbilder kan man se stora översvämningar genom åren vid Betelkyrkan.

En plats för rekreation och utveckling

Betelparken ligger i centrala Sunne. Dess geografiska läge vid Lerälven gynnar människor och miljö, med växtlighet som renar luft och vatten samt en flora som lockar till sig pollinatörer.

Det geografiska läget är låglänt med stor översvämningsrisk, vilket platsen även drabbats av vid flera tillfällen genom åren. 

Betelparken lämpar sig därför bäst som en lummig oas i centrum – en plats för avkoppling, motion och natur.

Kyrka och handelsträdgård

Runt sekelskiftet byggdes Betelkyrkan av tidigare medlemmar i Sunne missionsförsamling. Betelförsamlingen ägde och drev kyrkan i drygt 100 år.

På 1960-talet köptes Selagårds handelsträdgård av Hans-Erik, Hasse, Herbertsson, och namnet ändrades till Hasses Handelsträdgård. Under åren byggdes växthusen ut i omgångar. Handelsträdgården drevs av Hasse och hans döttrar Ulrika och Sofia. När verksamheten lades ned 2018 förvärvade kommunen marken, där även Betelkyrkan ingick.

En plats för friluftsliv och rekreation

Platsens geografiska läge är gynnsamt för flera ekosystemtjänster, det vill säga funktioner som förbättrar människors välmående. Här finns växtlighet som renar luft och vatten, och den rika floran lockar till sig bin och andra livsviktiga pollinatörer.

Det geografiska läget är låglänt, vilket också innebär en stor översvämningsrisk. Under åren har det varit flera stora översvämningar här. Platsen lämpar sig därför inte för bebyggelse, och inte heller för större asfalterade ytor. Vilket var en anledning till att Betelkyrkan nedmonterades, och även att handelsträdgården revs.

På grund av Betelkyrkans kulturhistoriska värde togs beslutet att kyrkan inte ska rivas, utan nedmonteras. För att på så vis kunna bevara så mycket som möjligt, men på en annan plats.

Platsen lever vidare

År 2021 påbörjade kommunen arbetet med parken, och året därpå annonserades det ut till allmänheten om namnförslag på den nya parken. Ett 40-tal namnförslag kom in, och det beslutades om namnet Betelparken. En naturlig koppling till platsen, med historisk förankring. 

Utvecklingen av platsen byggdes vidare med tre beviljade medborgarförslag – skatepark, koloniträdgård och hundrastgård. 

Under 2024 byggs en ny gångbro, på samma plats som den tidigare bron en gång funnits, mellan Kvarngatan och Betelparken, som en naturlig knytpunkt till centrum. Du kan läsa mer om brobygget över Lerälven här.

En invigning av parken är planerad i samband med färdigställandet av bron.

Fortsatt utveckling

Mycket har hänt på platsen, och mycket mer ska hända! Skateparken och hundrastgården är på plats, och kommer att byggas vidare på. Vi har många idéer, och tar gärna emot dina önskemål. Det är en stor park, med plats för mycket. Här ska saker och ting få växa fram organiskt.

Skicka in dina önskemål

Du som har önskemål på vad som ska finnas i Betelparken är välkommen att skicka in dem som medborgarförslag. Läs mer om medborgarförslag och hur du skickar in.