Cykla i Sunne

Att cykla är ett uppskattat färdmedel till och från jobb eller skola. Utöver vardagsåkning är cykel också populärt som friluftsaktivitet. I Sunne finns möjligheten till både och, med en antagen plan för utbyggnad av ännu fler cykelvägar, samt parker och banor för den äventyrlige.

Cykelvägar i Sunne

Det finns flera gång- och cykelvägar runt om i kommunen, och vi har även en långsiktig cykelplan som revideras och kompletteras regelbundet. Du kan se en karta över kommunens cykelvägar, samt läsa mer om vår cykelplan, via länkarna längre upp på den här sidan.

Cykling i friluftsområden

I Sunne kommun tar du dig lätt fram med cykel. Här finns 3,5 mil gång- och cykelvägar. På Sundsbergs friluftsområde i Sunne finner du leder för mountainbike. 

Sunne ski & bike är för närvarande stängt.