Cykling

På Sundsbergs friluftsområde i Sunne finner du leder för mountainbike. Sunne Bike Park på Sunne Ski & Bike är inriktad på liftburen cykling eller ”downhill”. Banornas svårighetsgrad varierar och passar hela familjen. I Sunne kommun tar du dig lätt fram med cykel. Här finns 3,5 mil gång- och cykelvägar.