Fiske och jakt

I Sunne kan du fiska i vattendrag med namn som Fryken, Slomtjärn, Vargtjärn, Letjärn och Botjärn. Det finns många sjöar och mycket skog i Sunne. Är du intresserad av jakt finns Sunne Jaktvårdskrets.

Sunne Jaktvårdskrets

Sunne Jaktvårdskrets har cirka 700 anslutna medlemmar och är lokala representanter för Svenska Jägareförbundet i Sunne kommun.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna och främja en långsiktigt hållbar jakt.

Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.