Hundrastgård

Under 2023 ska det byggas en hundrastgård i Betelparken i centrala Sunne.

Hundrastgården i Betelparken, mellan Kvarngatan och Magasinsgatan, blir cirka 20 x 20 meter.