Fotbollsplaner

Fotbollsintresset är stort i Sunne. Det finns många aktiva föreningar som driver verksamhet på sina fotbollsplaner runt om i kommunen. I centrala Sunne finns utöver dessa en fotbollshall och en konstgräsplan.

Fotbollshallen, Sparbankshallen
Storleken är 60 x 40 meter och underlaget är konstgräs. Alla fotbollsföreningar använder hallen kvällstid från oktober-april.

Konstgräsplanen
Konstgräsplanen tas i bruk så snart snön försvinner. Den är fullstor 105 x 65 meter, och finns utomhus i samma område.