Sparbankshallen

Sparbankshallen är en aktivitetslokal med läktare. Den stora golvytan används för olika sporter och som mäss-konferens-fest- och musiklokal.

Sparbankshallen används oftast för sport och idrott som till exempel basket, innebandy, badminton, bordtennis med mera.

Hallen byggs om för andra evenemang.

  • Golvyta 43 x 23 meter
  • Plats för sittande matgäster cirka 900 personer
  • Plats för sittande åhörare cirka 1200 personer (ej läktare)
  • Plats på läktare 232 personer
  • Scen 60 kvadratmeter. Scenen går att variera i storlek och form, varje sektion är 120 x 80 cm.