Naturområden

I Sunne finns de fyra naturreservaten Kalvhöjden, Tiskaretjärn, Gettjärnsklätten och Sånebyklätten. Här skyddar vi värdefull natur och sällsynta arter. Fridfulla naturområden som bevarar biologisk mångfald och ger dig tillgång till rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

Sjön Björken och fågelskådning

Slättsjön Björken ligger en mil nordost om Sunne tätort och är ett fågelrikt våtmarksområde. Det är den mest besökta fågelskådarplatsen i Sunne. Totalt har 242 arter observerats i Björken- och Backatjärnsområdet. 

Vid Otternäs finns ett fågeltorn som du hittar om du går ner mot Björken från Tomthults Missionshus.

Strandängarna och vandringslederna lockar friluftsintresserade människor till Björken.

Vid sjön finns flera fina rast- och grillplatser.

Sjön Björken är huvudsakligen känd som rastsjö för många olika fågelarter. Den är också fiskrik.

Sjön sänktes i två omgångar på 1800-talet och 1900-talet för att ge bygdens befolkning jordbruksmark. Intresset att bruka marken avtog efterhand och upphörde under 1970-talets senare del.

Ett naturvårdsprojekt (LONA) genomfördes 2005-2007 bland annat för att ge förutsättningar för ett fortsatt rikt fågelliv, skapa en öppen landskapsbild, gynna det lokala lantbruket och få bort myggen som trivdes när marken var igenväxt.