Rehabilitering och habilitering

Har du en långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du vända dig till Kommunrehabiliteringen för att få hjälp med träning.

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att man tränar upp olika funktioner och förmågor efter en skada eller sjukdom. 

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver rehabilitering under en längre period, kan du få den i hemmet, så kallad hemrehabilitering. Det är dina behov som avgör om du ska få rehabiliteringen i hemmet. Rehabilitering utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent eller omvårdnadspersonal. 

Habilitering

Habilitering är till för att hjälpa personer som fötts med varaktig funktionsnedsättning eller utvecklat den under barndomen, att få de bästa möjliga förutsättningar. Habilitering som verksamhet innebär att erbjuda råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.  

Läs mer om habilitering hos Region Värmland

Avgifter 

Avgift för hembesök enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.