Tandvård

En god munhälsa är viktigt för att du ska må bra. Barn och ungdomar i Värmland har fri tandvård till och med det år de fyller 23 år. För att få tillgång till tandvård vänder du dig till folktandvården eller privat tandläkare.

Akut behov av tandvård

Om du är i akut behov av tandvård ska du alltid i första hand ringa den klinik du tillhör. I andra hand kontaktar du jourhavande tandläkare genom att ringa 1177. I Värmland samverkar folktandvården och de privata tandläkarna om jouren under alla dagar och du blir därför hänvisad till aktuell tandläkare. 

Särskilt tandvårdsstöd

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du få särskild hjälp. Du kan dels få en avgiftsfri munhälsobedömning och dels få så kallad nödvändig tandvård. Då kostar tandvården som sjukvård.

Vilka kan få tandvårdsstöd

För att få del av det särskilda tandvårdsstödet krävs en bedömning som görs av din biståndshandläggare. Det kan vara personer som bor i kommunens särskilda boenden, får hemsjukvård från kommunen eller bor i egen bostad med hemtjänst. 

När underlaget godkänts av regionen får du ett intyg som visar att du har rätt till nödvändig tandvård. Det kan vara ett kort eller ett digitalt intyg.