Sjukvård och tandvård

Om du blir akut sjuk - ring 112

Vid allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall – ring 112 för att larma ambulans.

Övriga sjukdomsfall

Kontakta i första hand Sunne vårdcentral.

Vid akut sjukdom på kvällen, natten eller helgen, när vårdcentralen är stängd, ring sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Om du har synpunkter på vården

Har du frågor eller synpunkter på vården eller det bemötandet du fått ska du i första hand prata med personalen eller ansvarig chef. Känns det svårt att framföra synpunkter till personalen, kan du vända dig till Patientnämnden.

Läs mer om patientnämnden och hur du kontaktar dem.

Om du blir akut sjuk - ring 112

Vid allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall – ring 112 för att larma ambulans.

Övriga sjukdomsfall

Kontakta i första hand Sunne vårdcentral.

Vid akut sjukdom på kvällen, natten eller helgen, när vårdcentralen är stängd, ring sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.