Sjukvård och tandvård

Sunne kommun är ansvarig för sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Kommunen ansvarar även för sjukvården inom dagverksamhet. I övriga delar ansvarar regionen för hälso- och sjukvård.

Om du blir akut sjuk - ring 112
Vid allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall - ring 112 för att larma ambulans.

Övriga sjukdomsfall
Kontakta i första hand Sunne vårdcentral.

Vid akut sjukdom på kvällen, natten eller helgen, när vårdcentralen är stängd, ring sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Tandvård
Här finns mer information om Folktandvården Sunne