Hemsjukvård

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga, kan du ha rätt till hemsjukvård. Det är dina behov som avgör om du kan få hälso- och sjukvårdsinsatser, och det är en sjuksköterska som bedömer vilken hjälp du kan få.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem eller på boenden och korttidsplats, dygnet runt alla dagar i veckan, utifrån behov.

Hemsjukvårdsinsatser utförs av legitimerade distriktssköterskor och sjuksköterskor eller av baspersonal, exempelvis undersköterskor.

Du kan exempelvis få hjälp med att:

  • lägga om sår
  • provtagning
  • läkemedelshantering
  • förskriva inkontinenshjälpmedel
  • övriga medicinska insatser.

Om du önskar hemsjukvård

Det är en sjuksköterska som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller inte. Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du sjuksköterska via Sunne kommuns växel på 0565–160 00.

Hemsjukvården kan vara tidsbegränsad och bara ges under den tid du inte kan ta dig till vårdcentralen.

Avgifter för hälso- och sjukvård

Avgifter för hembesök följer ordinarie taxa för hemsjukvård. Läs mer om avgifter inom stöd och omsorg.