Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS ska se till att lagar och författningar följs och kontinuerligt följa upp kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS upprättar riktlinjer och rutiner kring hälso- och sjukvård. 
 
MAS har ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse, det är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. Nedan hittar du senaste versionen av patientsäkerhetsberättelsen.