Ansvarsfördelning kommun och region

Sunne kommun och Region Värmland och har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Sunne kommun. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sunne kommun ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende för äldre och funktionshindrade. Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Ibland delegeras vissa sjukvårdsinsatser till undersköterska eller vårdbiträde. Det finns även arbetsterapeuter och sjukgymnaster för rehabilitering.

Regionen ansvarar bland annat för öppenvård, vård på sjukhus, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Du hittar mer information om bland annat sjukhus och vårdcentraler på regionens webbplats och 1177 Vårdguiden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.