Ansvarsfördelning kommun och region

Sunne kommun och Region Värmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i kommunen. All hälso- och sjukvård regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens ansvar

Sunne kommun ansvarar för hälso-och sjukvård inklusive rehabilitering i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta, korttidsboende och daglig verksamhet. I ordinärt boende erbjuds hälso- och sjukvård till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, gäller personer från 7 år och uppåt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering av god kvalitet.

Regionens ansvar

Region Värmland ansvarar bland annat för öppenvård, vård på sjukhus, rehabilitering, tandvård och sjukresor.

Du hittar mer information om bland annat sjukhus och vårdcentraler på regionens webbplats och 1177 Vårdguiden.