Elda utomhus

Om du ska elda utomhus är det viktigt att ta det försiktigt och att du är förberedd med fungerande släckutrustning. Från och med 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv eller annat trädgårdsavfall.

Att tänka på vid eldning utomhus:

• Elda med försiktighet och kontroll.

• Ha koll på vädret – elda inte vid torrt eller blåsigt väder.

• Håll avstånd till byggnader, träd eller annat som kan fatta eld. Elda inte i tätbebyggt område.

• Ha släckutrustning nära.

• Lämna aldrig elden utan bevakning.

• Vattna en skyddszon runt brasan.

• Elda aldrig sopor eller annat som kan släppa ut gifter.

• Ha en telefon nära, för att snabbt kunna larma 112 om du förlorar kontrollen.

MSB har tagit fram appen Brandrisk ute.

Ladda ned MSBs app Brandrisk ute

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en app som stöd vid eldning och grillning utomhus. Med syftet att minska antalet onödiga bränder i skog och mark.

I appen får du koll på:

• brandrisken där du befinner dig

• om det råder eldningsförbud

• råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Appen finns både i App store och Google Play, både på svenska och på engelska.