Brandskyddskontroll

För att i tidigt skede upptäcka fel och brister, som kan innebära brandrisk, görs en brandskyddskontroll. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bestämt brandskyddskontrollens omfattning.

Kontrollen omfattar:

 • De delar som rengörs i samband med sotning
 • skorstenar
 • tak med tillträdesanordningar
 • anslutande byggnadsdelar, så som pannrum och andra utrymmen där förbränningsanordningar är uppställda.

Täthetsprov ingår i den regelbundna kontrollen samt kontroll av brandvarnare.

Mellan vilka intervaller brandskyddskontroller skall ske har fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och finns att läsa i deras författningssamling MSBFS 2014:6.

Tidsintervall för kontroll

Värmepannor
 • Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, kontrolleras vart tredje år.
 • Värmepannor som eldas med olja eller gas kontrolleras vart sjätte år.
Pelletseldade värmepannor
 • Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning kontrolleras vart sjätte år.
 • Pelletsbrännare som installerats i en gammal-, eller annan, anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets kontrolleras vart tredje år.
Pelletskaminer
 • Pelletsanläggningar som är helautomatiska, och speciellt konstruerade för eldning med pellets, kontrolleras vart sjätte år.
Köksspisar
 • Köksspisar som eldas med fasta bränslen kontrolleras vart tredje år.
 • Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning kontrolleras vart sjätte år. Exempelvis om du eldar kortare stunder någon gång per vecka eller mindre.
Lokaleldstäder
 • Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen kontrolleras vart tredje år.
 • Lokaleldstäder i fritidshus, eller som används i mindre omfattning, kontrolleras vart sjätte år.

Anmälan vid förändring

Förändringar som påverkar intervallen av brandskyddskontroller ska anmälas till sotningsdistriktet. Det kan vara vid exempelvis byte av bränsleslag, installation av nya eldstäder eller om en eldstad som inte använts på länge ska tas i bruk igen.

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan grundar sig på:

 • Inställelseavgift (varierar beroende på vilken typ av hus det är)
 • Vilken typ av objekt du har
 • Hur många eldstäder med tillhörande rökkanaler det finns

Avgift för brandskyddskontrollen debiteras enligt en taxa som har fastställts av kommunen.