Sota själv

I de flesta fall är det kommunens skorstensfejarmästare som utför sotning och brandskyddskontroll. Vill du själv, eller låta någon annan, utföra sotning på den egna fastigheten kan du ansöka om detta.

För att få dispens krävs att en brandskyddskontroll av anläggningen är genomförd med godkänt resultat, och att sotningen anses kunna ske på ett brandsäkert sätt. Medgivandet görs av kommunen i samråd med skorstensfejarmästaren.

Ansvar för den som sotar själv

  • Sotningen ska utföras med fastställa tidsintervaller.
  • Sotningarna ska dokumenteras i en sotningsjournal.
  • En anmälan till Räddningstjänsten ska göras om förhållandena för anläggningen ändras, vid ägarbyte eller om du vill avsluta egensotningen.

Sotningsjournal

I samband med att din ansökan godkänns får du en sotningsjournal. I sotningsjournalen registrerar du varje rengörings- och sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen, eller visas upp vid förfrågan av räddningstjänsten. 

Journalen ska innehålla:

  • Sotningsobjekt
  • datum för sotningen
  • eventuella anmärkningar
  • signatur.

Ansökan

Du ansöker om egensotning, anmäler ändrade förutsättningar och begär upphörande av egensotning via e-tjänsterna som du finner längre upp på den här sidan.