Vägvisaren en mötesplats för kvinnor

2017-12-28

SINK – Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun. Med hjälp av SINK-projektet har Sunne kommun stärkt integrationsarbetet för nyanlända kvinnor

Sunne kommun har drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället och med stöd av §37a-medel från Länsstyrelsen Värmland. Projektet har pågått ett år, från 1 september 2017 till 31 augusti 2018.

Social integration

Sunne kommun har via projektet stärkt integrationsarbetet för nyanlända kvinnor. Kommunen fick statligt bidrag från länsstyrelsen för att driva projektet SINK.

– Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv.

– Vi ville få nyanlända tjejer och kvinnor att komma ifrån isolering i hemmen. Vi ville skapa en mötesplats med tillfälle för dem att prata svenska och hitta nya vänner. Alla kvinnor och tjejer i Sunne hälsades varmt välkomna till Vägvisaren på söndagarna. Även svenskfödda kvinnor och tjejer var inbjudna.

 – Vi hade lagt mötet på söndagar när männen oftast är hemma så att kvinnorna ska kunna komma till Vägvisaren utan barn. Ambitionen var att skapa lite tid och utrymme för dem utanför familjen.

Varje söndag deltog två volontärer från ideella föreningar och civilsamhället samt att två medhjälpare – en kvinna från Syrien och en från Afghanistan. Viktigt med social integration, att umgås, få nya kontakter och vänner.

Många olika aktiviteter har erbjudits varje söndag, både roliga som nyttiga. Allt ifrån dans (zumba, bugg, syrisk och afghansk dans), yoga, handarbete och bakning. Projektet hade ett återkommande inslag, sång och musik med musikpedagog Caroline Eriksson Wärme som körledare.

Vi har även utövat olika sporter (styrketräning, bowling etc.), Vi deltog i Vårruset trots pågående Ramadan. Vi har gjort många utflykter och studiebesök. Under sommaren 2018 hade vi en simskola (intensivkurs) på Kolsnäs i Sunne. Ett mycket uppskattat inslag vilket resulterade i att deltagarna tack var duktiga simlärare idag kan simma.

Tanken med projektet var också att ha en del föreläsningar om värdegrund, jämställdhet och demokrati. Vi informerade om svenska seder och traditioner samt vise versa.

Vi bjöd in föreläsare från Polisen, Arbetsförmedlingen, socialen, tandläkaren, en barnmorska, Första hjälpen, en modist, föreläsare om återvinning av material etc.

Vi hade många aktiviteter på agendan. Natur, hälsa, entreprenörskap, gemenskap, handarbete, kultur, trädgårdsarbete, jordbruk, skönhetsvård, samhällsinformation, bank och försäkringar. Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv.

Ett mycket lyckat och uppskattat projekt. Sunne kommun har tack vare projektet lyckats få många kvinnor att bryta sin isolering och lämna hemmet för att träffa andra kvinnor och få egen tid. Detta har resulterat i att kvinnor som tidigare befann sig i utanförskap nu ingår i tex etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen. Vilket i sin tur innebär att de läser  SFI (Svenska för invandrare) samt SO (samhällsorientering). Projekt SINK har nåt sin målsättning, att få kvinnorna att känna sig delaktiga, inkluderade i samhället och att de ingår i ett sammanhang. De har fått nya kontakter och nätverk. Ambition var att få kvinnorna att få stärkt självförtreoden och större självkänsla.

Vi har haft deltagare från olika länder och kulturer (Syrien, Irak, Iran, Turkiet, Afghanistan, Nordsudan, Sydsudan, Kongo, Kenya, Lettland, USA, Tyskland, Thailand samt svenskfödda). Viktigt för att lära känna varandra under lättsamma former i projektet SINK. Alla kategorier att kvinnor har deltagit.

Sunne kommun jobbar på många olika fronter med att få till en bra integration.

 

Detta är en kort film som beskriver projektet och framgångsfaktorerna för deltagande kvinnor. Den är framtagen av Länsstyrelsen i Värmland. SINK Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun är ett av de goda exemplen som vi vill lyfta runt om i Värmland.

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne