Vägvisaren, integrationsenhet

2017-03-14 Mötesplats Vägvisaren

Integrationsenheten Vägvisaren ska underlätta för nyanlända Sunnebor att komma in i samhället och är en mötesplats för alla i Sunne som vill ha svar på frågor och funderingar kring integration.

Vägvisaren har öppet tisdag, onsdag och torsdagar.
Vägvisaren är en mötesplats både för nyanlända och alla Sunnebor som har frågor runt integration och som vill få en möjlighet att lära känna varandra, hit är alla välkomna. 

– Enkelt, snabbt och rätt är ledorden i Vägvisarens arbete. Vi ska underlätta för våra nya Sunnebor att komma in i samhället. Vi finns här för att svara på frågor och skapa möten mellan människor, säger Anna Folmer-Söderberg, integrations-samordnare på Vägvisaren.

Vi drar i de rätta ”trådarna”. Ser till att den nyanlända hamnar hos rätt person eller myndighet och får den hjälp och stöttning de behöver, för att integreras i samhället. Det handlar till exempel om pappersarbete, skola och förskola för barnen och SFI för de vuxna och att förstå hur det svenska samhället fungerar. Vägvisaren anordnar också regelbundet sammankomster för nyanlända för att ge tillfällen att knyta nya kontakter.

Vägvisaren, integrationsenhet

 

Lyckad integration

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället, vilket inte är så lätt när flytten till ett annat land förändrar hela livet. Nytt språk, nya sedvänjor, nya vänner, nytt jobb och nya möjligheter och massor av frågor.

Vägvisaren har flera goda exempel på lyckad integration, till exempel: 
En kvotfamilj från Sydsudan som kom till Sunne i slutet av 2016. Ett par månader senare går barnen på förskola och skola och pratar redan lite svenska. Föräldrarna har börjat läsa svenska för invandrare och familjen har etablerat nya kontakter bland annat via svenska kyrkan. Alla trivs jättebra i Sunne och är mycket nöjda med sin tillvaro och boende.   

Integration är allas ansvar

Det långsiktiga målet är att integrationsfrågorna ska vara en självklar del i Sunne kommun och att alla nyanlända ska känna sig delaktiga och inkluderade.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Kvarngatan 7
Adress: 1. Integrationsenheten
686 80 Sunne

Nyanlända kvinnor

Sunnes nya mötesplats för nyanlända och svenskfödda kvinnor/tjejer är på Vägvisaren, Kvarngatan 7. Här träffas vi på söndagar kl 15-17.

Läs mer om projektet SINK här (Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne)

Följ oss på Facebook