Rätten till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola eller särskola gäller alla ensamkommande, kommunplacerade, gömda eller asylsökande.

Det finns ett stort utbud av vuxenutbildning där LärCenter hjälper dig att välja rätt utbildning på hemmaplan eller på annan ort. I Sunne har vi också en yrkeshögskola.

I Sunne har vi kontinuerligt intag under läsåret till SFI (svenska för invandrare). När en person fått svenskt personnummer är det bara att börja på SFI. De studerande läser enligt Skolverkets anvisningar och utifrån sina egna förkunskaper. Vi erbjuder 15 timmar svenskstudier/vecka från mitten av augusti till slutet av juni. Varje elev har en individuell studieplan och takten på studierna anpassas efter elevens förutsättningar.

Inom svenskstudierna läser eleverna om det svenska samhället för att få god kännedom om de olika delarna som till exempel föräldraförsäkringen, skolsystemet, sjukvården, fortsatta studier.

Det finns även möjlighet att inom Studieväg 3 få läsa svenska som är anpassad till framtida yrkesval, till exempel vårdsvenska.

Efter avklarad SFI är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för ingångar till arbetslivet.