Möjligheten att ge uttryck för åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället. Dit hör också att förstå vad andra säger. Om du inte kan svenska har du rätt till tolk i kontakten med oss på kommunen.

Språk och minoritetsspråk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen.

Minoritetsspråken i Sverige har en särställning i det att myndigheter är skyldiga att informera de nationella minorieteter om deras språkliga rättigheter (Språklagen - 2009 och Minoritetslagen - 2010). De nationella minoritetsspråken i Sverige är

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • jiddisch

Döv, dövblind eller hörselskadad

Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv och behöver kontakta kommunen, kan du få hjälp av Tolkcentralen i Värmland med att tolka. Teckenspråkstolkar förmedlas av landstinget. Mer information finns på Tolkcentralens webbplats.

Om du har en texttelefon kan du använda förmedlingstjänsten texttelefoni. Det är en kostnadsfri tjänst så att du ska kunna tala med personer som har en vanlig taltelefon. Mer information finns på webbplatsen texttelefoni.