Har du en lägenhet, ett rum eller hus som du vill hyra ut till nyanlända? Här kommer en rekommendation till dig med anledning av en dom i förvaltningsrätten.

Nedan är en rekommendation från Sunne kommun till fastighetsägare, hyresvärdar och hjälpsamma människor i Sunne med anledning av en dom i förvaltningsrätten.

De nyanlända som fått upehållstillstånd vill gärna få ett eget boende så snart som möjligt. Det är först när de har ett eget boende som etableringsplanen kan sätta igång helt och fullt.

Arbetsförmedlingen har i Sverige huvudansvaret för att bosätta nyanlända och göra etableringsplan.

I etableringsplanen ingår etableringsersättningen som ska gå till hyra och uppehälle. Personen kan också söka bostadsbidrag.

Arbetsförmedlingen (Sunne) kallar till ett bosättningssamtal efter att en person fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Arbetsförmedlingens bosättningssektion (inte Sunnekontoret) skickar anvisning till kommunen efter att kommunen inkommit med uppgift om ledig lägenhet.

Många söker nu bostad på egen hand och försöker få ett eget hyreskontrakt för att det ska gå fortare. Tidigare har socialtjänsten betalat ut försörjningsstöd i avvaktan att personens etableringsersättning kommit igång.

I en dom från förvaltningsrätten i Karlstad 28 oktober 2015 framgår att detta inte är rätt sätt. Den som skaffar eget kontrakt och eget boende måste kunna betala hyra och uppehälle själv och kan inte räkna med att få försörjningsstöd. Personen får boende och uppehälle via Migrationsverket på anläggningsboendet fram till dess Arbetsförmedlingen bosatt personen eller till dess etableringsplanen går igång.

Kommunens rekommendation är därför:

  • Om du vill hyra ut en bostad till nyanlända inom etableringen – hör av dig till kommunens integrationshandläggare som då kan efterfråga ett bosättningsunderlag från Arbetsförmedlingens bosättningsenhet (inte Sunnekontoret) till den bostaden. Det går inte att i förväg bestämma vem som ska ha bostaden – det kommer en bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen med den som i deras bedömning har bäst förutsättningar på orten och har störst behov. Vid ett planerat/anvisat bosättande hjälps kommunen och Arbetsförmedlingen åt tillsammans på ett planerat sätt för att personen ska komma i egen försörjning.
  • Om någon vill hjälpa en nyanländ till ett eget kontrakt utanför ovan beskrivna förfarande – hjälp då denne/dessa att förstå att han/hon väljer bort den försörjning (rum och uppehälle) som finns via Migrationsverket. När personen gör ett sådant val måste han/hon ha ordnat med sin hyra och försörjning på egen hand. Möjligheten till försörjningsstöd är starkt begränsad när boende och uppehälle kan ordnas via Migrationsverket.

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne