Det finns många behov att fylla som ger stöd åt våra nyanlända. Vi behöver gode män, familjehem och boenden. Frivilligkrafter hjälper till med många viktiga och uppskattade sociala insatser.

Vill ni ställa upp som familjehem?
Sunne kommun söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn.  Kontakta IFO, individ och familjeomsorgen på telefon 0565-162 60.

Vill du bli god man?

Ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige utan någon förälder har rätt att få en god man. God man hjälper barnet igenom asylprocessen, i kontakter med myndigheter och med ekonomin för att se till att barnet får den hjälp han/hon har rätt till. Uppdraget är arvoderat månadsvis. Vill du bli god man, hör av dig till oss på 160 12 eller 160 22, e-posta Överförmyndarnämnden

Har du ett ledigt boende?
Har du en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända som fått uppehållstillstånd eller är asylsökande? Ta kontakt med Sunne kommuns integrationsenhet, se kontaktuppgifter i högerspalten. Kommunen hyr inga lägenheter, men kan undersöka möjligheter till en bostadsansvisning och/eller vara behjälplig med tolk.

Vill din förening göra en insats?
Vi söker föreningar som vill bidra till att hjälpa våra ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället. Ta kontakt med Anne-Christine 070-205 01 41 eller Jonas 070-249 90 63

Vill du hjälpa till som frivillig?

Ta gärna kontakt via Facebookgruppen Med hjärtat i Sunne om du har idéer och vill engagera dig. Där samverkar frivilliga – både enskilda privatpersoner och lokala organisationer. Aktiva ideella organisationer i Sunne är bland annat Barnen på Selma, Svenska Kyrkan, Röda korset, Rädda barnen, Bjälveruds Bygdeförening, Amnesty, FN-föreningen, RSMH och Sunne missionskyrka. Bland annat ordnas aktiviteter för barnen på flyktingförläggningarna, svenskundervisning, insamlingar och caféträffar.

 

 

 

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne