Som nyanländ i Sverige finns det konsumenträttigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till.

På Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se finns information på enkel svenska och översatt till de sju vanligast förekommande språken enligt asylstatistiken.

Det finns information om vanliga konsumentproblem och tips kring vad man ska tänka på vid köp, avtal och när man vill klaga på en vara eller tjänst.

Sunne kommun har sin konsumentvägledning i Karlstad. Länk till kontaktuppgifter finns i högermarginalen.

Länkar