Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för att de som fått uppehållstillstånd ska etableras i samhället. Sunne kommun hjälper till med bostad och introduktion för nyanlända som anvisats hit.

Vad händer när du kommer som nyanländ?

När Sunne kommun har fått en bostadsanvisning från Migrationsverket, så tas den nyanlända emot av kommunens integrationssamordnare som ordnar det praktiska.

Om du har bostadsanvisning händer detta:

  • du tas emot och introduceras av kommunens integrationssamordnare
  • du får ett förstahandskontrakt på en lägenhet
  • du gör ett etableringssamtal på arbetsförmedlingen och du upprättar en etableringsplan
  • du blir inskriven på SFI (Svenska för invandrare) och börjar studera svenska. Efter en kortare tid får du möjlighet till praktik

När du klarat av D-testet i svenska språket får du möjlighet att studera vidare via Komvux. Om du inte vill studera kan du söka arbete eller få en praktikplats genom Arbetsförmedlingen.

Du får etableringsersättning genom Arbetsförmedlingen och utbetalningen sker via Försäkringskassan. Innan den ersättningen kommit igång har du rätt att söka försörjningsstöd av kommunen.

Skolan

De yngsta barnen får plats inom förskolan. Handläggningstiden är fyra månader, precis som för svenska barn. Skolbarnen kan oftast börja skolan inom en månad. I Sunne integreras barnen snabbt in i vanlig klass.

Modersmålsundervisning finns från årskurs 1.

För de äldre barnen finns Fryxellska högstadieskola och Sunne gymnasieskola.

Tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Träffpunkt för asylsökande/nyanlända

Sunne har flera frivilligorganisationer som ordnar aktiviteter, café- och musikträffar, insamlingar med mera. "Med hjärtat i Sunne" är en grupp på Facebook för frivilliga som vill ge stöd åt andra, vilket inkluderar alla människor i Sunne inte bara flyktingar. Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty och Svenska Kyrkan är också involverade i flykting- och integrationsfrågor på olika sätt.

 

 

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Kvarngatan 7
Adress: 1. Integrationsenheten
686 80 Sunne

Integrationsenhetens öppettider på Kvarngatan 7: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9.00-15.00. Lunchstängt kl 12.00-13.00.
Övriga tider går att boka.

Vi finns också på integrationsenheten:
Diab Kiki, informatör/språkstödjare