I Sunne har Migrationsverket tecknat avtal med privata entreprenörer,  dessa asylboenden finns i Bjälverud och Gräsmark.

Kommunen får statliga medel för att ordna skola till barn och unga upp till 16 år.

Varför behövs det tillfälliga asylboenden?
Det finns ett ökat behov av tillfälliga boenden till asylsökande i Sverige just nu. Många människor är i behov av skydd och någonstans att bo medan deras asylsökan behandlas.

De största grupperna av asylsökande är från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia. I Sunne har Migrationsverket hittat lämpligt boende och tecknat avtal direkt med några privata entreprenörer i Bjälverud och Gräsmark. Från oktober 2015 och tre år framåt driver Migrationsverket ett eget asylboende på före detta hotell Selma Lagerlöf i Sunne.

Vem bestämmer att vi ska ta emot asylsökande?
Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för människor som flyr att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Det är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Migrationsverkets uppgift är, förutom att pröva människors rätt till asyl i Sverige, även att ordna boende för asylsökande.

Vad är kommunens ansvar för asylboenden och asylsökanden?
Kommunens åtagande är att inom kort kunna bistå med skola och förskola för barn och unga upp till 16 år.

Vilka kostnader medför asylsökande för kommunen?
Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande. Landstinget gör hälsoundersökningar och får ersättning för detta av staten.

Vilka krav ställer Migrationsverket på fastighetsägaren?
Den privata leverantören ansvarar för drift och bemanning av boendet. Fastighetsägaren måste ha en platsansvarig på heltid, alla dagar i veckan, på asylboendet. Skärpta krav har också införts på boendemiljön när det gäller till exempel bostadsyta per person, gemensamma utrymmen för boendegästerna, och tillgång till en trygg och stimulerande utemiljö.

Hur lång tid tar det för en asylsökande att få besked från Migrationsverket om hon eller han får stanna i Sverige?
Väntetiderna för att få komma på asylutredning är just nu långa. Migrationsverket kan inte ange hur lång väntetiden är. Myndighethetens mål är att fatta beslut inom tre månader efter avslutad utredning. Läs mer på Migrationsverkets webbplats om hur asylprocessen går till.