Sunne Fastighets AB söker VD. Senast ansökan 2 januari..

I rollen som VD jobbar du verksamhetsnära och tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare driver du utvecklingen av verksamheten och leder organisationen mot nya mål.

Du lägger stort fokus på att utveckla bolagets roll som samhällsbyggare i Sunne kommun och du förväntas vidareutveckla affären, identifiera nya samarbetspartners och stärka befintliga samarbeten.

Du jobbar strategiskt med att utveckla fastighetsbeståndet och kvaliteten på vårt erbjudande till hyresgästerna. För det krävs en god förmåga till helhetssyn samt att se nya möjligheter och perspektiv. Samtidigt är du en ledare som tar ett ansvar för allt - från den dagliga driften av ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö och förvaltning - till mer övergripande frågor om bolagets uppdrag, budget, investeringsbehov och riskanalys. Du ansvarar inför styrelsen för att inriktningarna och målen i ägardirektiven och affärsplanen nås.

Din omgivning ser dig som en ledare med god förmåga att driva förändring och skapa utveckling genom engagemang, delaktighet och förståelse för alla intressenter.

Du känner dig bekväm i dialogen med såväl medarbetare, invånare och politiker och kan på ett professionellt sätt representera bolaget.

Du agerar affärsmässigt, har god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.

Kvalifikationer

  • Tidigare erfarenhet från att leda ett kommunalt fastighetsbolag som VD eller motsvarande position i fråga om ansvar och befogenheter
  • Erfarenhet av samverkan med kommunala tjänstemän i plan- och fastighetsfrågor
  • Akademisk utbildning med ekonomi- och/eller fastighetsinriktning
  • Mycket god kunskap inom fastighetsekonomi och ekonomistyrning
  • Erfarenhet av att leda och driva projekt
  • Meriterande med ett starkt lokalt nätverk

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Sunne Fastighets AB  med EKSTAM Executive Search & Selection.

För mer information, ring  Ann Ekstam, 0733 – 94 64 26 eller besök ekstamsearch.se  Skicka in din ansökan via e-post senast 2 januari 2022. Du hittar länk i högermarginalen.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och/eller annonseringsstöd i samband med denna rekrytering.

Om Sunne

Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen!
Läs mer här på sunne.se

Helägt kommunalt fastighetsbolag

Sunne Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att främja bostadsförsörjningen i Sunne kommun samt att tekniskt och administrativt förvalta både bostäder och lokaler. Bolaget ska erbjuda en bra och trygg boendemiljö med god service för våra hyresgäster.

Bolaget ska även främja tillgången på ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till hållbar utveckling och vi delar Sunne kommuns vision:

”Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt”

Bolaget äger idag 858 lägenheter varav 130 studentlägenheter och dryga hundratalet lägenheter som direkt hyrs ut till kommunen i form av äldreboenden och LSS lägenheter.

Vidare förvaltar och driftar Sunne Fastighets AB cirka 110 000 m² lokaler i form av främst skolor, förskolor och äldreboenden åt kommunen. Bolagets kontor finns på Brårudsallén 8 i Sunne.

Bolaget har även ett omfattande antal byggprojekt som till exempel f.d. Hotell Selma Lagerlöf och också löpande renoveringar i det egna fastighetsbestånd. Bolaget hanterar även de flesta byggprojekt på de kommunala fastigheterna, till exempel de nya verkstads- och undervisningslokalerna på Södra Viken.