Att jobba med kommunen som arbetsgivare

Vi arbetar med mänskligt ledarskap anpassat efter individen, där vi tror på att en medarbetare som mår bra och som trivs på sitt arbete också gör ett bra jobb. Vilket i sin tur gynnar såväl arbetsplatsen som platsen Sunne kommun.

Hos oss kan du jobba i många olika branscher, allt från att lära barn att läsa, släcka brinnande hus, få parkerna att blomma och att hålla en ensam människa i handen.

Alla är en del av att skapa en plats där vi vill leva och bo. 

En hälsosam arbetsmiljö

Sunne kommun strävar efter att ingen medarbetare ska må dåligt på grund av sitt arbete. Med en gemensam värdegrund i kombination med friskvårdsaktiviteter och regelbundna sociala sammankomster bidrar vi till att trivseln ökar.

Vi tror att en hälsosam arbetsmiljö, som också stödjer en aktiv och hälsosam livsstil, är en förutsättning för ett bra liv – både på och utanför jobbet.

Sunne kommuns värdegrund

Tillsammans med våra arbetsplatser i kommunen har vi tagit fram en gemensam värdegrund som vi arbetar efter – Respekt, Utveckling och Professionalism.

Vårt värdegrundsarbete

Respekt

Respekt innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande, där vi bygger tillitsfulla relationer och långvarigt förtroende. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla verksamheten och komma invånarna till nytta. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och vi finner tillsammans nya vägar. 

Utveckling

Utveckling innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Professionalism innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra medborgare och övriga kontakter. 

När vi jobbar med professionalism externt så ger vi som medarbetare ett gott och tryggt bemötande. Vi bygger trovärdighet genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna.

Professionalism internt betyder att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade. Vi känner oss trygga och har ett öppet pratklimat i alla lägen. 

Anmäl lönekonto
Som anställd i Sunne kommun ska du meddela vilken bank och kontonummer som du vill ha lönen insatt på. Du anmäler ditt lönekonto via Swedbank.