Arbetsmarknaden är god i Sunne. Här finns också goda studiemöjligheter för dig som vill höja din kompetens, eller skaffa dig en utbildning från grunden.

Här finns både stora och små arbetsgivare i en rad olika branscher. Störst är den grafiska branschen, verkstads- och byggindustrin, besöksnäringen och jord- och skogsbranschen. Sunne kommun är den största arbetsgivaren på orten med cirka 1 200 medarbetare.

Kommunens arbetsmarknadsenhet planerar för och genomför feriearbete för skolungdom och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen samt mycket mer som rör sysselsättning.

På LärCenter som ligger i bibliotekshuset får du som funderar på att börja studera råd och stöd i ditt val av studier och studiearbetet.

Uppdragsutbildning och yrkeshögskola

  • Broby Grafiska driver yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning inom grafisk teknik och design samt media och kultur. Företag som har behov av att anställa har i samarbete med skolan tagit fram skräddarsydda utbildningar som oftast leder till anställning. Skolan har ett mycket gott rykte i branschen. Broby Grafiska och har också en unik YH-utbildning till manusförfattare
  • Södra Viken erbjuder tre utbildningar: Heta Arbeten,  Yrkesförarkompetens för lastbil samt Motorsågskörkort

Gymnasium

Sunne Gymnasieskola har två enheter: Broby och Södra Viken.

  • Sunne Gymnasieskola Broby
    Grafisk teknik och design, media och högskoleförberedande program
  • Sunne Gymnasieskola Södra Viken
    Gymnasieutbildningar inom naturbruk skog, fordon och transport

Kompetensförsörjning i Värmland

Är du intresserad av vilka möjligheter som finns i hela Värmland kan du läsa mer i broschyren Utbildningsmöjligheter i Värmland.

Handboken "Så gör vi" berättar om goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor. Den är framtagen och utgiven av KOM-INN! – ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet är att säkra kompetens till regionen nu och i framtiden.