Centrumföreningen mitt•sunne arbetar med att utveckla Sunne tätort. Medlemmar i föreningen är näringsidkare, fastighetsägare och föreningar aktiva i Sunne tätort.

Föreningen arbetar med att gemensamt vidareutveckla Sunne tätort och varumärket Sagolika Sunne. Målet är att få fler personer till Sunne centrum där de ska stanna, handla och trivas.

En vacker och levande centrumkärna gör att alla trivs och gör Sunne till en attraktiv plats för både boende och besökare.  

mitt•sunne

mitt•sunne är en ekonomisk förening som ägs och drivs av sina medlemmar. Föreningen bildades 2005 av näringsidkare, fastighetsägare och föreningar för att tillsammans arbeta med centrumutveckling i Sunne.  

Näringsidkare, fastighetsägare och föreningar!
Välkommen som medlem i mitt•sunne!

Sedan starten har Mitt Sunne bland annat jobbat med:
  • SunneTåget som i slutet av varje månad gick från Karlstad, kostnadsfritt för resenärer till Sunne för att handla
  • Ett samarbete med Sunne kommun för den fysiska miljön kring Teatertorget och framför nya biblioteket
  • Insamling till förmån för en lekpark i centrala Sunne
  • Arrangerat CATWALK med Sunnes butiker och familjefest. 
  • Sagolika Jul och Sagolika Sommar med aktiviteteroch arrangemang för hela familjen vid Teatertorget i Sunne
  • Utbildning i ”Service” för sommarpersonal
  • Gemensam annonsering bland turistföretagen
  • Arbeta aktivt för att få fler stora möten till Sunne 

Kontakt

Styrelsen för mitt•sunne

ordförande:
Reine Flodin
070 - 395 41 40
e-posta Reine Flodin 

Lars Ramström                 
Marielle Magnusson   
Daniel Westlund
Maria Nilsson
Elisabeth Andersson

Ersättare:
Rolf Rockedahl
Kerstin Johannesen
Stefan Andersson
Linda Persson

Program för utemiljön i centrum

Nu finns ett gestaltningsprogram för Storgatan med råd och riktlinjer vid förändringar av utemiljön i centrum. Med en samordning av hur till exempel belysning, skyltar, allmänna platser, vägar och gångbanor bör utformas får vi ett samlat intryck av Sunne centrum och vägen in och genom centrum.
Till sidan om gestaltningsprogrammet