Företagsservice

Vill du etablera eller starta ett nytt företag, förändra din verksamhet eller har andra frågor om näringsliv kan du kontakta och boka ett möte med vår företagsservice för rådgivning och stöd.

Sunnes näringslivsarbete baseras på Sunnes kommunstrategi, med tre övergripande mål:

  • Skapa förutsättningar för att utveckla det befintliga näringslivet.
  • Underlätta entreprenörskap och nyföretagande. 
  • Attrahera nyetableringar.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med dessa mål genom att göra företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, skapa mötesplatser med frukost- och lunchträffar, erbjuda rådgivning i projekt och arrangera seminarier och kurser.