I Värmlandsmodellen får nyanlända hjälp till egen försörjning. Kartläggning och matchning av kompetens och kortare utbildningar är några av de insatser som görs.

Värmlandsmodellen är ett projekt som arbetar systematiskt med kompetenskartläggning, matchning, utvecklade uppföljningsmetoder och kortare utbildningar. Det är exempel på några av de insatser som genomförs. 

I projektet samverkar kommunerna Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne.

Kontakt

Francesca Arn Gamboa
Projektledare Värmlandsmodellen
E-post: francesca.gamboa@sunne.se
Tel: 0565-162 35, 070-218 36 56
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Postkod: 46, 686 80 Sunne