Värmlandsmodellen är ett projekt som ska hitta metoder för att förkorta nyanländas väg till egen försörjning

Värmlandsmodellen arbetar systematiskt med kompetenskartläggning, matchning, utvecklade uppföljningsmetoder och kortare utbildningar och är några av de insatser som genomförs i projektet Värmlandsmodellen.

I projektet samverkar kommunerna Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne.

Kontakt

Francesca Arn Gamboa
Projektledare Värmlandsmodellen
E-post: francesca.gamboa@sunne.se
Tel: 0565-162 35, 070-218 36 56
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Postkod: 46, 686 80 Sunne