Värmlandsmodellen är ett projekt som ska hitta metoder för att förkorta nyanländas väg till egen försörjning

Värmlandsmodellen 

Värmlandsmodellen arbetar systematiskt med kompetenskartläggning, matchning, utvecklade uppföljningsmetoder och kortare utbildningar och är några av de insatser som genomförs i projektet Värmlandsmodellen.

Kontakt

Anna-Karin Sandell
Projektledare Värmlandsmodellen
E-post: anna-karin.sandell@sunne.se
Tel: 072-205 86 05, 0565-164 51
Besök: Ekebyvägen 4, Sunne
Adress: 46. Arbetsmarknadsenheten, 686 80 Sunne