Vi hjälper dig, som är mellan 15 och 29 år och som varken arbetar eller studerar, att komma vidare och hitta din väg framåt. Målet är att du ska må bra och bli bättre rustad för att komma vidare till egen försörjning.

Tillsammans gör vi en kartläggning och handlingsplan, helt utifrån dina individuella behov.

Värmlands framtid

Aktiviteter som erbjuds:

  • Studiebesök, praktik
  • Coaching, individuellt stöd/lots, studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskunskap, studier
  • Socialträning och friskvård

Kontakt

Lotta Ranström
Handledare, KAA, Värmlands framtid
E-post: lotta.ranstrom@sunne.se
Tel: 070-300 00 88
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne

Katarina Stangnes
Handledare, KAA, Värmlands framtid
E-post: katarina.stangnes@sunne.se
Tel: 070-672 64 77
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne

Aktivitetsansvar

Under 20 år?