Vi hjälper dig - som är mellan 15-29 år och som varken arbetar eller studerar - att komma vidare och hitta din väg framåt. Målet är att du ska må bra och bli bättre rustad för att komma vidare till egen försörjning.

Tillsammans gör vi en kartläggning och handlingsplan, helt utifrån dina individuella behov.

Värmlands framtid

Aktiviteter som erbjuds:

  • Uppsökande verksamhet, studiebesök, praktik
  • Coaching, individuellt stöd/lots, studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskunskap, studier
  • Socialträning,  friskvård och öppen verksamhet

Detta är Värmlands framtid

Värmlands framtids i Sunne är en utveckling av Aktivitetshusets verksamhet Lotsen. Målet är att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga i Värmland.

Kontakt

Lotta Ranström
Handledare
E-post: lotta.ranstrom@sunne.se
Tel: 070-300 00 88
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. Ekebyvägen, 686 80 SUNNE

Katarina Stangnes
Handledare
E-post: katarina.stangnes@sunne.se
Tel: 070-672 64 77
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Ekebyvägen 4, 686 80 SUNNE