Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 vänder sig till unga vuxna mellan 20–29 år som behöver stöd och hjälp för att närma sig arbete eller studier.

Det kan till exempel vara så att man får en anvisning till oss från en annan myndighet eller verksamhet.

Projektet är ett stöd och en hjälp på vägen för att kunna nå målet om att komma närmare arbetsmarknaden, exempelvis genom studier eller arbete. 

Deltagandet sker utifrån individens egna behov och förutsättningar.

Vi som jobbar i projektet heter Lotta Ranström och Katarina Stangnes.

Ta kontakt med oss så hjälps vi åt att finna din väg framåt!

  Lotta Ranström     Katarina Stangnes

Kontakt

Lotta Ranström
Handledare
E-post: lotta.ranstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 90 , 070-300 00 88
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne

Katarina Stangnes
Handledare
E-post: katarina.stangnes@sunne.se
Tel: 0565-164 91, 070-672 64 77
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne