Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 vänder sig till dig som behöver stöd i en stegförflyttning mot arbete eller studier. Du är mellan 15-29 år, är skriven i kommunen och varken arbetar eller studerar.

Värmlands Arbetskraft 2.0

Vi börjar med ett möte där vi tillsammans gör en planering och kommer fram till vad nästa steg kan vara för att komma närmare en sysselsättning och egen försörjning.

Det är alltid dina behov och önskemål som styr vårt arbete tillsammans och vi stöttar dig hela vägen med både motiverande samtal och andra aktiviteter för att bygga upp självförtroende och psykiskt välmående.

I våra samtal pratar vi bland annat om hur du mår och vad som gör dig glad för att kunna skapa en bra grund till personlig utveckling och en ljusare framtid.

Aktiviteter som erbjuds är bland annat studiebesök hos arbetsgivare, kontakter med SYV (studie och yrkesvägledare) eller skola, friskvård, praktik, samt hjälp med olika myndighetskontakter.

Kontakta oss

Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att du använder vår e-tjänst där du berättar vem du är och vad du önskar hjälp med. Då får vi också reda på vilket sätt du helst vill bli kontaktad på och vi hör av oss.
Är du närstående och vill hjälpa en vän eller anhörig kan du också använda denna tjänst.
Klicka här för att komma vidare till e-tjänsten för Värmlands Arbetskraft 2.0

Vi som jobbar i projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 heter Lotta Ranström och Katarina Stangnes.

  Lotta Ranström     Katarina Stangnes

Ta kontakt med oss, så hjälps vi åt att finna din väg framåt!

Om Värmlands Arbetskraft 2.0

EU-logga

Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett EU-finansierat projekt.

Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare.

Logga Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det är ett projekt som bygger på lärdomar från Värmlands Framtid.

Kontakt

Lotta Ranström
Handledare och projektledare Värmlands Arbetskraft 2.0
E-post: lotta.ranstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 90 , 070-300 00 88
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne

Katarina Stangnes
Handledare Värmlands Arbetskraft 2.0
E-post: katarina.stangnes@sunne.se
Tel: 0565-164 91, 070-672 64 77
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. EkebyVägen, 686 80 Sunne