Ekebycentralen arbetar med bostadsanpassningar, hjälper till med renovering av kommunala anläggningar.

Ekebycentralen hjälper till med renovering av kommunala anläggningar och annat som våra verksamheter i kommunen är i behov av, utför även vissa flyttransporter, röjningsarbeten och vi jobbar även med bostadsanpassningar. 

Här arbetar personer som är i behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som har anställningar inom Ekebycentralen.

 

Kontakt

Maria Frykman
Enhetschef
E-post: maria.frykman@sunne.se
Tel: 0565-162 34, 076-12 84 563
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne

Peter Sundström
Arbetsledare
E-post: peter.sundstrom@sunne.se
Tel: 0565-16418, 070-5342233
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Postkod: 46, 686 80 Sunne