I Sunne kommun strävar vi efter att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar i våra verksamheter. Här kan du ta del av hur vi arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling inom stöd och omsorg

Vår vision är att du blir sedd i din egenskap av besökare, kund och/eller medarbetare. För att nå fram till denna vision jobbar vi utifrån tanken om att du får grundtrygghet, god livskvalité och i övrigt goda förhållanden.

Vårt mål är att utgå från dig som kund och dina behov, förväntningar, krav och önskemål. Vi strävar efter att kvalitetsarbetet ska genomsyra all verksamhet från individ till arbetsenhet och vidare till ledning genom nära samarbete och dialog.

Vi jobbar ständigt på att både kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla våra verksamheter. Detta görs till exempel genom att stödja och utbilda våra medarbetare så att kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling blir en del av vårt dagliga arbete. Andra exempel på vårt gemensamma kvalitetsarbete är målarbete, servicegarantier och en gemensam värdegrund .

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Jämför verksamhet

diagramHär hittar du verktyg för att jämföra kvalitet för Sunne kommuns olika verksamheter och med andra kommuner.
Till sidan Jämför verksamhet