Att gifta sig

Istället för kyrklig vigsel kan du och din partner gifter er borgerligt via kommunen. Det är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Här kan du läsa mer om hur du går till väga om ni vill gifta er borgerligt. 

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.