Att gifta sig

I Sverige kan du och din partner välja om ni vill gifta er borgerligt eller religiöst. En borgerlig vigsel förrättas av en person som Länsstyrelsen utsett till vigselförrättare.

Från och med den 1 maj 2009 ingår två personer, oavsett kön, äktenskap på lika villkor. Det betyder att par av samma kön nu har samma rättigheter och skyldigheter som par av olika kön enligt äktenskapsbalken.