Folkhälsoarbete

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsa i Sverige är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Sunne kommun vill främja Sunnebornas och sin personals hälsa genom att medverka till ett aktivare liv och en bättre miljö.

Friskvårdcentralen

Till friskvårdscentralen kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor eller om du vill delta i våra motionsgrupper.

För tidsbeställningar och upplysningar om gruppverksamheter vänder du dig till friskvårdskonsulent Mats Svärdsén. 

Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR).

Friskvårdscentralen erbjuder

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.

Motionsverksamhet

Friskvårdscentralen erbjuder träningsmöjligheter i olika grupper. Motionsgrupperna kräver ingen föranmälan och vi har löpande intag under terminen.

Ryggmotion

Ryggmotion är en skonsam träning för dig som behöver ta extra hänsyn till din rygg, bygga upp styrka, rörlighet och stabilitet samt öka på konditionen. Deltar gör du utifrån egen förmåga och möjlighet.

 

Terminsavgifter

  • En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin.
  • Två eller flera motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
  • För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.