Stöd för hemlösa

Det kan vara svårt för personer som saknar till exempel arbete, vänner, familj eller kontaktnät att lyckas hitta boende eller ta sig in på bostadsmarknaden.

Generellt är det inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till personer som är hemlösa.

Socialtjänstens skyldigheter gäller endast för de som är helt bostadslösa och som har speciella skäl. Speciella skäl kan vara att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har ett missbruk- eller beroendeproblematik eller en psykisk funktionsnedsättning.

Om du är nyanländ, flykting/asylsökande kan du få hjälpa av Migrationsverket.