Har du en långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du vända dig till Kommunrehabiliteringen för att få hjälp med träning eller hjälpmedel.

Verksamheten ligger i anslutning till Sunne vårdcentral och gruppboendet Hagen. Här jobbar arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.
 
Om du behöver någon form av träning, utprovning av  hjälpmedel eller anpassning av bostaden kan du vända dig hit.
Om du är anhörig och behöver hjälpmedel för att kunna ge en bra omvårdnad i hemmet ska du också vända dig hit.

Hemrehabilitering

Om du behöver träning en period men inte kan ta dig till landstingets sjukgymnast eller arbetsterapeut. kan du få den i ditt eget hem. Du kan få hjälp att klara din vardag lättare, öka din sjölvständighet och få möjlighet att bo kvar hemma. Du får hjälp av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut som arbetar tillsammans med dig. 

Kontakt

Kommunrehab
Arbetsterapeut, sjukgymnast,
rehabassistent och hyra av hjälpmedel
Tel 0565-163 42
Telefontid vardagar kl.8-12 

Dokument