Dagträffen på Hagen är en social verksamhet för dig som har behov av att träffa andra och har svårt att ordna det själv. Dagträffen kan också ge dig som är anhörig tid till egna aktiviteter eller till vila 0ch rekreation

Syftet med dagträffen är

  • att ge dig som anhörig möjlighet till stöd och egen tid

  • att ge dig som gäst en trygg och meningsfull vardag. Du träffar andra i liknande situation och får möjlighet att använda och träna dina egna resurser, både ”kropp och knopp” Stor vikt läggs vid god mat och trevlig samvaro. Vi äter lunch och fikar tillsammans . En avgift debitera för mat och dryck.

En dag hos oss

En dag varierar utifrån dig som gäst och vad du tycker om att göra. Vi anpassar innehållet i våra olika grupper och det går också att anpassa tiden.

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag klockan 9 till 15

Är du intresserad?

Du själv eller en anhörig kan kontakta oss.

Gör gärna din intresseanmälan via vår e-tjänst. Se under rubriken
E-tjänster eller på tel. 0565 16345

Har du inte möjlighet att ta dig till Dagträffen på egen hand, samordnar vi resorna.

Du får en tilldelad 5- veckors period med möjlighet till förlängning om plats finns

Resor till och från dagträffen

Vi ansvarar för att beställa och samordna resorna. Se under rubriken Kontakt.

Kontakt

Annika Westerdahl
Undersköterska
E-post: annika.westerdahl@sunne.se
Tel: 0565-163 45
Besök: Bergvägen 8, sunne
Adress: 44. Hagen, 686 80 Sunne

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne

 

 

Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år. Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter.
Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till ewa.skoglund@sunne.se
Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"

Dokument