I Sunne kommun finns flera organisationer som erbjuder aktiviteter för äldre. På den här sidan listar vi både kommunens egna aktiviteter och andra verksamheter. Här finns också information om stöd till anhöriga.

träd och vattenAktiviteter för dig över 65

Organisationer med regelbundna träffar och aktiviteter för dig som är dagledig

Dagverksamhet Solgården och Hagen

  • Hagen finns möjlighet till olika aktiviteter för dig som har en långvarig sjukdom, till exempel stroke, Parkinson, MS eller annan funktionsnedsättning. Läs mer om Dagträffen på Hagen
    Under rubriken Dokument finns foldern Dagträffen på Hagen
  • Solgården finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom. En viktig del i verksamheten är att umgås och samtala, vi fokuserar på det som känns stimulerande och intressant utifrån varje enskild persons intressen och behov. Läs mer om Solgårdens dagverksamhet här

Stöd till anhöriga

I Sunne kommun har vi en anhörigsamordnare till stöd för dig som vårdar/stödjer en närstående, ung eller gammal, och för dig som har frågor om att vara anhörig. Vi erbjuder stödsamtal och hembesök, anhörigträffar, grupper och socialt nätverk för samvaro och möten med information och föredrag.
Läs mer om stöd till anhöriga här

Kontakt

Ylva Jansson
Biståndshandläggare och Anhörigsamordnare
E-post: ylva.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 06, 073- 070 32 57
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod: 28, 686 80 Sunne

Länkar